Grouper / Zertifizierung 2016/2017


Bildschirmansicht

Schnellnavigation im Dokument


Inhalt

Zertifizierte Grouper PEPP-Version 2016/2017

Name des Herstellers

Produktname

Zertifizierungsdatum

3M Medica, Berlin

3M KODIP PEPP-Scout 2016/2017

24.10.2016

3M Medica, Neuss

3M PEPP Grouper 2016/2017

24.10.2016

GEOS mbH

GetPEPP 2016/2017

24.10.2016

ID GmbH & Co. KGaA

ID GROUPER PEPP 2016/2017

24.10.2016

IMC clinicon GmbH

IMC PEPP Grouper 2016/2017

24.10.2016

Lohman & Birkner Health Care Consulting GmbH

Checkpoint PEPP-Grouper 2016/2017

24.10.2016

Meta IT GmbH

MetaKIS PEPP-Grouper 2016/2017

24.10.2016

SLGW GmbH

PEPP-Grouper 2016/2017

24.10.2016

innovas GmbH

innoGrouper 2016/2017 PEPP

25.10.2016

Medical Data Solutions GmbH

MEDASO PEPP Grouper 2016/2017

25.10.2016

Gesundheitsforen Leipzig GmbH

riskKH PEPP Grouper 2016/2017

26.10.2016

Health-Consulting Group

HCG GROUPER PEPP 2016-2017

03.11.2016

Krankenhausberatung Jüngerkes & Schlüter GmbH

PEPP-Grouper 2016/2017

17.11.2016

Transact GmbH

Transact Qlik-Grouper for PEPP 2016/2017

22.05.2017

seitenübergreifender Abschnitt